FAQ łączonych serwerów

W tym FAQ postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze i najczęstsze pytania dotyczące nowego połączenia serwerów dokonanego w niektórych naszych światach gry. Ta lista pytań będzie aktualizowana w razie potrzeby, prosimy o uważne zapoznanie się z nią, aby sprawdzić, czy któreś z Twoich aktualnych wątpliwości lub problemów zostały tutaj wyjaśnione. 

 

1. Czym są światy „źródłowe” i „docelowe”? 

Świat źródłowy:  To świat, który zostanie „wchłonięty” przez sferę docelową, zwykle jest to najmniejszy z dwóch i to ten, który „zniknie” (wszystkie dane i konta zostaną przeniesione do sfery docelowej) 

Na przykład: Po scaleniu Front 3 do Front 1, Światem źródłowym jest 3, co oznacza, że to ten, który zniknie, a 1 pozostanie aktywny.  

Świat docelowy: Jest zwykle największym i najbardziej aktywnym światem, jest tym, który pozostaje aktywny i pozyskuje wszystkie dane i konta z „świata źródłowego”.  

 

2. Gram na obu Frontach, co stanie się z moimi kontami? 

Jeśli masz aktywne konto w obu światach, konta te zostaną „połączone”. W ramach scalania zostaną dodane takie rzeczy, jak zasoby lub status premium. W przypadku diamentów zostaną dodane tylko kupione diamenty, a darmowe diamenty zostaną pominięte. 

Gdy użytkownik nie ma sojuszu na docelowym froncie, ale jest w sojuszu na źródłowym froncie, sojusz zostanie ustanowiony podczas łączenia. W przypadku, gdy użytkownik znajduje się na obu frontach  w sojuszu, sojusz z frontu  docelowego jest preferowany w porównaniu z sojuszem z frontu źródłowego, więc użytkownik zostaje odłączony od sojuszu źródłowego. 

 

3. Gram tylko na docelowym świecie, co stanie się z moim kontem? 

Nic, jeśli twoje konto jest już utworzone i aktywne w obszarze docelowym, połączenie serwera nie wpłynie na twoje konto ani go nie zmieni..  

  

4. Gram tylko na froncie  źródłowym, co stanie się z moim kontem? 

Jeśli masz konto tylko na frocie źródłowym, twoje konto zostanie DODANE do frontu docelowego, oznacza to, że będziesz mieć teraz to samo konto, tylko w nowym świecie/froncie. 

W przypadku dodania użytkownika, ale nazwa jest już używana, nazwa otrzyma losowy przyrostek, aby mieć unikalne nazwy użytkownika. 

  

5. Jestem w sojuszu na froncie źródłowym, czy zachowam to? 

Gdy użytkownik nie ma sojuszu na docelowym froccie, ale jest w sojuszu na źródłowym froncie, twój sojusz zostanie przeniesiony podczas łączenia. 

  

6. Jestem w sojuszu na docelowym froncie, czy zachowam to? 

Jeśli nie masz sojuszu na froncie źródłowym, ale jesteś w sojuszu na froncie docelowym, twój sojusz pozostanie nietknięty. 

  

7. Jestem w sojuszu na obu frontach, co się z nimi stanie? 

W przypadku, gdy użytkownik znajduje się na obu frontach w sojuszu, sojusz z frontu docelowego jest preferowany w porównaniu z sojuszem z frontu źródłowego, więc użytkownik zostaje odłączony od sojuszu źródłowego. 

  

8. Dlaczego doszło do połaczenia? 

 Połączenie serwerów było niezbędnym krokiem, aby upewnić się, że wszystkie nasze światy gier są zdrowe, aktywne i przyjemne dla wszystkich graczy.  

Czasami zdarza się, że z czasem określony świat gry staje się mniej aktywny, mniej przeciwników do trafienia, mniej graczy do tworzenia sojuszy i mniej zasobów do sprzedania/kupowania. Dlatego wierzymy, że połączenie rozszalałego, aktywnego świata z najmniejszym przyniesie zabawę wszystkim graczom i da więcej możliwości rozwoju i zostania prawdziwym generałem podboju. 

 

9. Co się stanie ze wszystkimi moimi rzeczam? 

W ramach scalania zostaną dodane takie rzeczy, jak zasoby lub status premium. W przypadku diamentów zostaną dodane tylko kupione diamenty, a darmowe diamenty zostaną pominięte. 

  

10. Czy zostanie przyznana rekompensata za to? 

Tak, za pośrednictwem Restauracji będzie dostępna rekompensata dla wszystkich kont na froncie docelowym. Ta rekompensata zostanie przekazana w celu przeprosin za długi czas przestoju potrzebnego do pomyślnego zakończenia fuzji serwerów.  

 

11. Niektórzy gracze zniknęli, co się z nimi stało? 

Jeśli nie można znaleźć gracza po połączeniu, oznacza to, że jego konto zostało zaplanowane do usunięcia (na prośbę właściciela konta) lub miał inny pseudonim na docelowym świecie. Support w żadnym wypadku nie ujawni, które konta są pod jakąkolwiek nazwą ze względu na ochronę prywatności. 

 

12. Nie chcę tego nicka; Chcę stary. Jak mogę to zrobić? 

W ramach naszego pakietu wynagrodzeń dostępnego w Restauracji dostępna jest jedna bezpłatna zmiana nicka dla wszystkich kont. Po prostu złóż prośbę o wybrany nick i poczekaj, aż zostanie zaakceptowana przez nasz zespół Supportu.  

Należy pamiętać, że nie będziemy akceptować zduplikowanych nazw lub możemy odrzucić prośby zawierające niektóre symbole lub znaki, również wszelkie obraźliwe lub nieodpowiednie nazwy zostaną odrzucone.