Co się stanie, jeśli zaatakuję gracza z 0% możliwych strat?

W chwili obecnej ataki na 0% nie są uznawane za nękanie. Jednak, jeżeli będziesz nadużywał takich ataków może to spowodować, że support uzna to za nękanie.