Czy mogę mieć więcej niż jedno konto?

Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto. Posiadanie wielu kont zostanie zablokowane. Konta, które są używane tylko do budowania innych kont, aktywnych lub nie, również podlegają tej zasadzie. Jeśli jest więcej graczy pod tym samym adresem IP (na przykład: szkoły, hostele, rodziny), należy przedłożyć dowody, że z tych kont korzysta więcej osób niż jedna. W szczególności należy unikać podobieństw do IP. Ponadto zabronione jest uzyskiwanie dostępu za pośrednictwem konta zagranicznego.