Dlaczego mój sojusz przestał pobierać podatki?

W nowszych serwerach gier każdy sojusz ma limit wpłat równy 24-krotności całkowitego dochodu członków sojuszu. Na przykład, jeśli wszyscy członkowie sojuszu wyprodukują 1000 jednostek pieniędzy, maksymalna wpłata wyniesie 24 000 pieniędzy. Po osiągnięciu tego limitu nie pobiera się dalszych podatków od członków sojuszu.