Obserwuj

Do czego jest dobry sojusz?

Sojusze są tworzone przez graczy. Każdy gracz może dołączyć do sojuszu, a kontynent nie ma na to wpływu. Sojusz może zawrzeć pakty, wypowiedzieć wojnę lub szukać PON (pakty o nieagresji *) z innymi sojuszami. Będą one wymienione na liście sojuszy. Każdy sojusz potrzebuje administratora. Wszystkie inne obowiązki administracyjne nie muszą być przypisane, ponieważ administrator może je również wykonywać (dlatego administratorzy nie mogą być ministrami). Wszystkie informacje o sojuszach, funduszach i transferach znajdziesz na naszej wiki: Wiki - Sojusz